Gedicht belijdenisdienst 13 april 2014

Marieke Oskam droeg tijdens haar belijdenisdienst een gedicht voor wat ze zelf geschreven heeft.

 

Heer, ik dank U met heel mijn hart

Heer, ik dank U met heel mijn hart.
Ik dank U voor deze dag.
De dag waarop ik met heel mijn zijn
‘ja’ tegen U zeggen mag.

Als kind werd ik gedoopt,
deed U een belofte aan mij.
U zei: “wat er ook gebeurt in jouw leven
Ik ben altijd heel dichtbij.”

Vandaag mag ik daar ‘ja’ op zeggen,
ook al begrijp ik het soms niet.
Toch weet ik echt heel zeker
dat U er bent en alles ziet.

Vandaag mag ik U belijden
als Schepper van het heelal.
Maar ook als liefdevolle Vader,
die voor Zijn kinderen zorgen zal.

Ook mag ik Jezus belijden
als Uw eniggeboren Zoon.
Hij is mijn Redder en Verlosser;
Door Zijn volmaakte offer waste Hij mij schoon

En dan is er nog Uw Heilige Geest,
de Geest die mij bij wil staan
Door Zijn vruchten mag ik groeien
en zeker door het leven gaan.

Heer, vandaag beantwoord ik Uw liefde,
vol van blijdschap en verwondering over U.
U heeft mij lief, ik ben geliefd.
Dat mag ik weten, hier en nu.

Heer, ik dank U met heel mijn hart.
Ik dank U zo voor deze dag.
De dag waarop ik met heel mijn zijn
‘ja’ tegen Uw liefde zeggen mag.