Home 5 Gemeente 5 Activiteiten 5 Huisbijbelkring

Huisbijbelkring

Als huisbijbelkring komen we eens in de twee weken op de woensdagavond bij elkaar. Een nieuw seizoen betekent opbouwen, ontmoeten en delen met elkaar.

We komen steeds bij een andere deelnemer van de kring thuis bij elkaar met de bedoeling in een open ontspannen sfeer te praten over de Bijbel en wat de Bijbel ons te zeggen heeft over onderwerpen die ons aanspreken.

De avond begint om 20.00 uur met even bijpraten, zingen en dan gaan we met elkaar het gesprek aan n.a.v. een boekje. Na 22.00 uur is er altijd nog ruimte voor een hapje en een drankje, even gezellig napraten.

Het boekje is makkelijk toegankelijk. Vorig seizoen was dit ‘Geborgen bij God’, studies over Gods liefde met onderwerpen van alledag. Het staat vol boeiende vragen, inspirerende verhalen en overwegingen. Wellicht zijn er ook onderwerpen vanuit de deelnemers die we kunnen bespreken.

Meer weten over de Huisbijbelkring?
Peter Schiltkamp, peter.schiltkamp@hetnet.nl, (0347) 342443
Dirk Lakerveld, info@hooncentrum.nl, (0347) 341121