Home 5 Gemeente 5 Kerkenraad 5 Scribaat

Scribaat

Taken van de scriba

  • Postadres
  • Verzorging in- en uitgaande post
  • Opstellen mededelingen / afkondigingen
  • Lid van het Moderamen
  • Notuleren vergaderingen kerkenraad en het consistorie
  • Lid van het plaatselijk moderamen
  • Opstellen preekbeurtenrooster / vragen gastpredikanten
  • Opstellen agenda voor het consistorie en de kerkenraad
  • Opstellen mededelingen voor De Zaaier bij afwezigheid van de predikant

Contactgegevens scribaat

Postbus 16, 4128 ZV Lexmond – T  (0347) 341121
E-mail: scriba@hervormdlexmond.nl