Home 5 Gemeente 5 Kerkenraad 5 Consistorie

Consistorie

Het consistorie is verantwoordelijk voor de inhoud van de kerkdiensten. Elke kerkdienst is er één ouderling aangewezen als verantwoordelijke. We noemen dit de ouderling van dienst. Hij doet het welkomstwoord en verzorgt de mededelingen.

In een aantal (bijzondere) diensten kan de dienst worden aangevuld met bijvoorbeeld een muziekgroepje, koor, Bijbellezing of gedicht door een gemeentelid.

Zending en evangelisatie behoren ook tot de taak van het consistorie, hierin bijgestaan door de zendings- en evangelisatiecommissie.

Pastoraat is een belangrijk aandachtsveld voor het consistorie. Naast regulier huisbezoek is er aandacht voor verjaardagen, jubilea, ziekte en overlijden. Voor het pastoraat is er per wijk een team, met hierin een ouderling, bezoekbroeder, diaken en bezoekdames.

Verder houden we ons bezig met vorming en toerusting, van de allerjonsten tot de alleroudsten .