Home 5 Gemeente 5 Activiteiten 5 Mannenvereniging Calvijn

Mannenvereniging Calvijn

Als mannenvereniging willen wij met elkaar de Bijbel onderzoeken en daarvan leren hoe te leven en hoe te staan in deze maatschappij. Wij hebben ook voor ogen om elkaar aan te sporen om staande te blijven in deze wereld met zijn vele verleidingen, en ook te leren leven tot eer van God, en iets te mogen uitstralen van zijn liefde, trouw en grootheid.

De laatste tijd is er veel belangstelling voor Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, mede veroorzaakt doordat we leven de tijden van crisis. We nodigen je van harte uit voor onze verenigingsavonden ! Om met elkaar de Schrift te onderzoeken. Moge het ons steeds weer aan de voeten van de Heere Jezus brengen en dat onze verwachting voor tijd en eeuwigheid van Hem mag zijn.

Wijn ouden het geweldig vinden als er mannen zouden zijn die eens een avond willen bijwonen en onze vereniging komen versterken. Door middel van De Zaaier zullen wij u van de activiteiten op de hoogte houden. Wij hopen opnieuw op een goed en gezegend seizoen.

Rooster 2023-2024
Het rooster is hier te vinden