Home 5 Gemeente 5 Kerkenraad 5 Kerkrentmeesterschap

Kerkrentmeesterschap

het College van Kerkrenmeesters bestaat in onze gemeente uit vier ouderlingen-kerkrentmeesters. De verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters zijn als volgt omschreven:

Bekostiging predikantsplaats

Het is de taak van de kerkrentmeesters om te zorgen voor voldoende financiële middelen voor de predikantsplaats. De rentmeesters dragen een bepaald bedrag af aan de landelijke organisatie van de PKN van waaruit de predikant wordt betaald. Om genoeg financiën te verkrijgen is er de Actie Kerkbalans, de collecten en worden er diverse activiteiten gehouden, waaronder de Rommelmarkt, de kledingbeurs en nog veel meer.

Onderhoud, beheer en verzorging kerk en kerkelijke gebouwen

De rentmeesters zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dit houdt in dat de gebouwen (waaronder de Voorhof en de pastorie) bijvoorbeeld op tijd geschilderd worden.

Er is regelmatig contact met Monumentenzorg over subsidies en onderhoudsplannen voor het Kerkgebouw. Er is een meerjaren-onderhoudsplan, dat telkens weer wordt bijgewerkt.

Er zijn wekelijks enkele mensen actief om de Kerk netjes schoon te houden.

Beheer ledenbestand

Het ledenbestand wordt beheerd door Harold de Valk. {accesstext mode=”level” level=”Geregistreerd”}||Voor informatie kunt u bij hem terecht via e-mail:  ledenadministrateur@hervormdlexmond.nl {/accesstext}

Kerkelijk Archief

Het kerkelijk archief wordt beheerd door Henk Mesker en Cor Stravers. Zij verzorgen de historische stukken en notulen van de plaatselijke kerk. Deze worden gearchiveerd en opgeslagen. {accesstext mode=”level” level=”Geregistreerd”}||vragen en opmerkingen of het aanleveren van materiaal kunt u bij hen terecht via de mail: h.j.mesker@kpnmail.nl. {/accesstext}

Kosters en organisten

De rentmeesters zorgen ervoor dat kosters en organisten tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten in het kerkgebouw aanwezig zijn. Ook verzorgen zij de vergoedingen voor deze mensen.

Bekostiging van al het niet-diaconale werk

De rentmeesters financieren ook de niet diaconale activiteiten binnen de kerkelijke gemeente. Zij dragen bij aan activiteiten die georganiseerd worden door o.a. de jeugdraad of door de kinder- en tienerclubs.

Rommelmarkt

Lees voor meer informatie het artikel rommelmarkt.

Collecte

De kerkrentmeesters stellen in samenwerking met de diaconie een collecterooster op. U vindt dit rooster per zondag bij de diensten. Lees voor meer informatie het artikel collectemunten.

Solidariteitskas

De solidariteitskas is een fonds van de landelijke PKN. Alle belijdende leden ontvangen een keer per jaar een acceptgiro voor dit fonds. Dit geld wordt gebruikt om gemeenten tijdelijk te ondersteuningen die financieel wat moeilijker zitten..

Kerkbalans

De actie Kerkbalans wordt eenmaal per jaar gehouden (meestal in januari). De opbrengst is voor de plaatselijke gemeente. In januari ontvangt ieder kerkelijk lid van 18 jaar en ouder een envelop met betalingsmogelijkheid. Men kan een eenmalige gift doen of in termijnen van bijv. een maandelijkse of halfjaarlijkse gift. Dit geld wordt besteed aan o.a. het salaris van de dominee en afdrachten aan de landelijke PKN en pensioenfonds.

Verjaardagsfonds

Ieder lid van de gemeente ontvangt bij zijn of haar verjaardag een felicitatie en een envelopje om een gift in te doen. Deze gift wordt gebruikt om de begroting sluitend te krijgen (indien noodzakelijk).En anders ter versterking van de financiële positie. Het envelopje wordt bij u opgehaald of u kunt het in de collectezak doen tijdens de kerkdiensten.

Commissie van Advies en Bijstand

Enkele leden uit de gemeente zijn hier lid van en ondersteunen de Kerkrentmeesters met o.a het collecteren van de extra collecten bij de uitgangen. Zij hebben enkele malen per jaar overleg, om met de rentmeesters mee te denken over dingen als de financiën, lopende zaken en toekomstvisie.

De begroting

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de begroting. Voor inzicht in de begroting en de jaarcijfers kunt u een afspraak maken met de penningmeester van de rentmeesters.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Giften aan instellingen met een ANBI-keurmerk zijn fiscaal aftrekbaar. De PKN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook giften aan onze PKN-gemeente zijn dus voor de belasting aftrekbaar.

De meest recente ANBI-transparantiegegevens kunt u hier vinden.

Rekeningnummer en KvK-nummer

Het rekening- en Kamer van Koophandelnummer van de hervormde gemeente Lexmond is

NL65 RABO 0336 0558 70.
KvK-nummer 76419126