Home 5 Gemeente 5 Kerkdiensten 5 Bijzondere diensten

Bijzondere diensten

Doopdienst

Voor het dopen meldt u zich aan bij de predikant (doopaangifte).

In onze gemeente worden kinderen gedoopt. Volwassenen die niet als kind zijn gedoopt kunnen uiteraard ook gedoopt worden. Dit gebeurt tijdens een kerkdienst, waarin zij openbare geloofsbelijdenis doen.  

Bij de bediening van de Heilige Doop lezen wij het klassieke doopformulier in de hertaalde versie.

Voordat iemand gedoopt wordt is er altijd een bezoek aan de doopouders. Tijdens dat gesprek wordt de betekenis van de Heilige Doop besproken. De namen van de kinderen die worden gedoopt worden vermeld in de Zaaier.

Tijdens de doopdienst worden kinderen die naar de kinderdienst gaan altijd uitgenodigd om voorin de kerk te komen en de doop van dichtbij mee te maken. Ook is er voor hen een stukje extra toelichting op de betekenis van de doop.

Na een doopdienst is er gelegenheid de doopouders de hand te drukken.

Huwelijksdienst

We vinden het erg fijn als mensen een zegen willen vragen voor hun huwelijk, in onze kerk. Het is handig om daarvoor op tijd contact te leggen met de predikant.

In onze gemeente worden huwelijken tussen een man en een vrouw ingezegend. In principe wordt de dienst geleid door de predikant van onze gemeente. Wil je een predikant van elders vragen? Leg dit dan als vraag voor aan het consistorie. De invulling van de dienst wordt in overleg vormgegeven. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Denk aan dingen als: een koor, een onderdeel van de dienst (bijv. lezing) laten doen door een familielid, enzovoorts. 

Als gemeente zorgen we voor de organist. In overleg kan het bruidspaar een andere organist vragen, de kosten voor een andere organist zijn voor het bruidspaar. De collecte in een trouwdienst is voor het werk van de kerkrentmeesters.

Rouwdienst

Een rouwdienst is geen zogenaamde ambtelijke dienst. In principe wordt de dienst geleid door de predikant van onze gemeente. Contact met de predikant over deze dienst wordt aangeraden. De invulling van de dienst gebeurt in overleg met de nabestaanden. Vindt een rouwdienst plaats in onze kerk, dan zorgen wij voor een organist. Er is geen collecte.

Het is mogelijk om momenten rondom een uitvaart te laten plaatsvinden in de kerk en/of de Voorhof. Zowel in de kerk als in de Voorhof is het volgende mogelijk:

  • condoleance
  • koffie, thee, etc. voor familie en belangstellenden
  • uitvaartdienst, familiebijeenkomst
  • samenkomst na de uitvaart

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor het opbaren in de kerk.

Het is raadzaam om hierover contact te leggen met de kerkrentmeesters (kerkrentmeesters@hervormdlexmond.nl)