We willen u als ouderen, vanaf 65 jaar,  hartelijk uitnodigen! 

Om 14.00 uur staat de koffie/thee klaar en om 14.30 uur willen we beginnen onder leiding van  ds. P. Vroegindeweij. Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden belt u dan naar : mevr. Jans de Jong  tel.342107.

Rooster 2017-2018

27 september   :  'Het Joodse gezinsleven', gepresenteerd door Heleen Benard van Christenen voor Israel, met verkooptafel !  
25   oktober     :  'Vervoer van melkbussen in vroeger tijden', gepresenteerd door Ad Verkaik en Karel Hogendoorn.
22  november  :  'Pracht of Prul'…. oftewel Kunst en Kitsch, gepresenteerd door Peter en Tineke Schipper.
                            - U mag spulletjes meenemen, deze worden dan op waarde getaxeerd….wie weet wat u voor kostbaars in huis hebt! -
20  december   : 'KERST op URK', met beeld en zang, door dhr. van Herp, in samenwerking met ds.Vroegindeweij.
                            - Als afsluiting eten we gezellig met elkaar ! -
24  januari        :  'Aderlaten  en  Haarlemmerolie', gepresenteerd door Joke Kraal
28  februari       : 'Bijen',  Imker en Bijbelleraar  Pieter van der Lugt  houdt hierover een presentatie .
28  maart          : 'Pasen', deze middag verzorgd door ds.Vermaat
                            - Als afsluiting eten we gezellig met elkaar ! -
25   april           :  'Ons jaarlijkse reisje' ???????   
16  mei             : Lezing over, Dementie /Altzheimer, door Arie Slob
20 juni              : VERRASSING  ! 

Dit alles Deo Volente