Zendingsbussen in de kerk

De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk is ieder kwartaal bestemd voor een project van de GZB. Lees hier meer over de GZB en de verschillende projecten.


De zendingscommissie

Wim 't Lam (voorzitter)
Annelies de Pater (penningmeester)
Marinda Matsinger (secretaris)
Anja Biesheuvel (Bonisa-zending)
Dirk Hartman
Willie van Hoornaar

 

Secretariaat 

Kastanjelaan 3, 4128 SP  Lexmond
IBAN rekening NL76RABO 0154134791

Doel 4e kwartaal 2018

De opbrengst van de zendingsbussen is dit kwartaal bestemd voor een project in Egypte: 
In Egypte is de zondagsschool een van de weinige plekken waar kinderen over de Heere Jezus horen. Er zijn niet zoveel christelijke scholen en ook ouders thuis zijn het niet zo gewend om bijbelverhalen te vertellen. De GZB investeert daarom graag in het zondagsschoolonderwijs.

zending q4 2018
Joy (zie foto) is zes jaar en woont in een dorpje in het zuiden van Egypte. Elke week gaat ze naar de zondagsschool, samen met wel bijna honderd andere kinderen. Joy gaat er graag naartoe. Ze houdt van de verhalen en de liedjes. Haar grote wens is om de Heere Jezus echt te zien. De zondagsschooljuf van Joy heeft gezegd dat dit op een dag zal gebeuren. Nu bidt Joy elke dag of de Heere Jezus terug wil komen. 
De zondagsschool is in Egypte misschien nog wel belangrijker dan in Nederland. In Egypte groeien kinderen op te midden van een moslimmeerderheid. Op veel plaatsen is geen christelijk onderwijs. Voor veel kinderen is de zondagsschool de enige plek voor goed Bijbels onderwijs. Daarom vindt de GZB het belangrijk dat de zondagsscholen ook echt kwaliteit bieden. We steunen de training van zondagsschoolleiders zodat zij leren hoe ze zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Joy en al die andere kinderen zijn de toekomst van de kerk. Juist in een land als Egypte, waar die toekomst misschien wel onzekerder is dan ooit, is investeren in het geloof van kinderen van levensbelang. Voor henzelf én voor de kerk.

zending q4 2018 1
Sheren, zondagsschooljuf in een klein dorp in Egypte:
“Ik heb vroeger zelf ook op deze zondagsschool gezeten. Wat nu de ouderlingen van deze gemeente zijn, waren vroeger mijn zondagsschoolmeesters. Inmiddels ben ik zelf zondagsschooljuf. Ik vind het heerlijk om met deze leeftijd te werken. Het allerbelangrijkste vind ik dat kinderen de Heere Jezus persoonlijk leren kennen en daardoor zonder angst opgroeien. 
Onder christenen in Egypte is veel angst. De samenleving is veranderd. Christenen vormen een steeds kleinere  minderheid tussen moslims en samenleven lijkt soms steeds moeilijker. We weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Maar je terugtrekken uit angst is geen oplossing. Het is beter om als christen je taak in de samenleving op te pakken. Dat probeer ik ‘mijn’ kinderen van de zondagsschool bij te brengen. Ik leer ze hoe ze een goed christen kunnen zijn: thuis, op school en op straat. 
De zondagsschool is een plek waar je kinderen kunt leren een goed christen te zijn. Uiteraard is bijbelkennis ook van groot belang. Bij ons op de zondagsschool leren kinderen bijbelteksten uit hun hoofd. Wat het nut daarvan is? Door bijbelteksten te leren, weten kinderen dat dingen echt in de Bijbel staan. Als zondagsschooljuf kun je wel van alles vertellen, maar wie zegt dat dat waar is? Dat de juf het niet zelf verzint dat Jezus voor ons gestorven is en dat we Hem moeten navolgen? Door het zelf in de Bijbel te kunnen vinden, komt het dichter naar je toe. 
Wij proberen de kinderen ook vrijmoedigheid bij te brengen door ze al van jongs af aan hardop te laten bidden. Op jonge leeftijd zijn kinderen niet bang om dat te doen. Als ze eenmaal wat ouder zijn, zijn ze al gewend om het doen en vinden ze het niet moeilijk.
Ik hoop nog lang zondagsschooljuf te mogen blijven. Mijn droom voor de kinderen van de zondagsschool is dat zij zich later, als ze groot zijn, gaan inzetten voor de gemeente en vandaaruit, vrijmoedig en zonder angst, voor de samenleving. Dat zij zeggen: ‘Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft’.”